تبلیغات

روشهای مختلف نزدیکی (موفق باشی)

آموزش روشهای مختلف نزدیکی همراه با تصاویر و بهبود روابط جنسی در زندگی زناشویی

شاید در یک زندگی زناشویی بلند مدت گاهی رابطه جنسی یکنواخت شود ، شما میتوانید با بکارگیری روشهای مختلفی چون روشهای مختلف نزدیکی در روابط جنسی ، تکنیک های آماده سازی همسر قبل از رابطه جنسی و استفاده از بازی های شیطنت آمیز که در مقاله روابط جنسی لذت بخش با بکار گیری ۷ بازی شیطنت آمیز به برخی از آنها اشاره کردیم نگاهی بیاندازید و روابط جنسی و روابط زناشویی خود را بهبود بخشید .
همانطور که در مقاله آموزش تصویری روشهای نزدیکی در روابط زناشویی (۱۸+) ذکر کردیم بسیاری از مشکلات جنسی میان زوجین ناشی از عدم آموزش روابط زناشویی و جنسی ونا آشنا بودن با تکنیک ها و پوزیشن ها و روشهای مختلف نزدیکی در زندگی زناشویی است . نزدیکی کردن در روابط زناشویی و جنسی مانند هر علم دیگری مستلزم آموزش است .
در مورد دخول و نزدیکی شیوه ها و روشهای مختلفی وجود دارد که در هر کدام میزان تحریک برای یکی از طرفین رابطه بیشتر یا کمتر بوده و بسته به تحریک پذیری زن یا مرد هر یک تاثیر خاصی دارند. در این مقاله حدود ۱۰۰ روش نزدیکی کردن آموزش داده میشود .
هر چقدر روش نزدیکی انتخاب شده برای دو نفر راحت تر و بهتر باشد لذت بیشتری از رابطه جنسی خواهند برد. برخی از مردان به این نکته توجه ندارند و وضعیتی انتخاب می کنند که در حین رابطه زن آرامش نداشته و درد و رنج زیادی را تحمل می کند که درست نیست. برای راحتی بیشتر می توان از تعدادی بالش استفاده کرد و در زیر سر و زیر گودی کمر گذاشت تا زن در حین رابطه جنسی درد و رنج نکشد. در حین رابطه نیز باید کسی که تحریک را بر عهده دارد بگونه ای این کار را انجام دهد که طرف مقابل را هم مد نظر قرار دهد و شدت و ضعف تحریک بگونه ای باشد که طرفین رابطه بتوانند همزمان با هم به ارضا برسند.
چون مرد زودتر تحریک شده و ارضا می گردد بهتر است مرد تحریک را کنترل کند و توجه به وضعیت زن نیز داشته باشد تا زمانی که زن آمادگی لازم را پیدا نکرده بود باید تحریک به آرامی صورت گیرد تا از ارضای مرد جلوگیری شود. زمانی که زن به آستانه تحریک نزدیک شد و حرکات منظم واژن او شروع شد و نزدیک به حد ارضا رسید به تدریج بر شدت تحریکها افزوده می شود تا هم زن به ارضا برسد و هم مرد به انزال برسد و ارضا شود.